Posiedzenia komisji:
Posiedzenie nr 5 Komisji OKiS

Informacja na temat wdrażania reformy edukacyjnej w miejskich szkołach.
Informacja - kalendarz imprez na rok 2019 – cele i budżety poszczególnych imprez.

Posiedzenie nr 4 Komisji OKiS

Informacja CUW na temat pozyskiwania funduszy zewnętrznych na rozwój edukacji i sportu.
Informacja MOSiR na temat pozyskiwania funduszy zewnętrznych na rozwój sportu.

Posiedzenie nr 3 Komisji OKiS

Sprawozdanie komisji KiS za 2018 r.
Sprawozdanie komisji KO za 2018 r.
Informacja ferie 2019r.  - COEK Studio, MBP - plan