p.o. ORDYNATORA
lek. Małgorzata Kuskowska-Czajka
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
Joanna Zielińska
KONTAKT
e-mail: specwew@szpitalciechanow.com.pl
Ordynator     23 6730 375
Dyżurka Lekarska IIIp.     23 6730 494,560
Dyżurka Lekarska IIp.     23 6730 244
Dyżurka Pielęgniarska IIIp.     23 6730 374
Dyżurka Pielęgniarska IIp.     23 6730 295
Pielęgniarka Oddziałowa     23 6730 414
Sekretarka     23 6730 415
Izba Przyjęć     23 6730 294
PODODDZIAŁY:
 — Pododdział Diabetologiczny
 — Pododdział Onkologiczny
 — Pododdział Hematologiczny
 — Pododdział Reumatologiczny
PODLEGŁE PORADNIE SPECJALISTYCZNE:
 — Poradnia Onkologiczna
 — Poradnia Diabetologiczna
 — Poradnia Hematologiczna
 — Poradnia Reumatologiczna