p.o. ORDYNATORA
lek. Ewa Rogalska
Z-CA p.o. ORDYNATORA
lek. Danuta Kunkiel
PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
Grażyna Salamon
specjalista organizacji i zarządzania
KONTAKT
e-mail: neonatologia@szpitalciechanow.com.pl
Ordynator     23 6730 247
Dyżurka Lekarska     23 6730 283
Pielęgniarka Oddziałowa     23 6730 316
Dyżurka Pielęgniarska     23 6730 409
Dyżurka OION     23 6730 369
Sekretarka     23 6730 408
Kącik Noworodkowy     23 6730 491
Odcinek Septyczny     23 6730 569
Pokój Wypisów     23 6730 410
Oddział Neonatologiczny wykonuje procedury I i II stopnia w neonatologii.
Oddział funkcjonuje w systemie rooming-in, to znaczy, że każdy noworodek przebywa z matką przez cały czas pobytu w oddziale.
Bezpośrednio po urodzeniu oceniany jest ogólny stan dziecka. Dzieci zdrowe przebywają z matkami, chore poddawane są indywidualnej obserwacji i leczeniu.
U noworodków wykonywane są profilaktyczne badania przesiewowe oraz szczepienia ochronne.
Zespół terapeutyczny oddziału tworzy czterech lekarzy specjalistów i 16 pielęgniarek.
Oddział był wielokrotnie laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, m.in.:
"Szpital Przyjazny Dziecku" - tytuł nadany w 1994 roku, potwierdzony w roku 2006,
"Rodzić po ludzku" - I nagroda przyznana w konkursie Gazety Wyborczej,
Certyfikat doskonałości w kategorii "terminowość" Programu Nieinwazyjnego Wspomagania Oddechu u Noworodków "INFANT FLOW",
Dyplom uznania za pomoc we wdrażaniu i zaangażowanie w realizacji ogólnopolskiego programu edukacyjnego dla rodziców nowonarodzonych dzieci "Decydujący czas".
PODODDZIAŁY:
 — Pododdział Noworodkowy
PODLEGŁE PORADNIE SPECJALISTYCZNE:
 — Poradnia Neonatologiczna