ORDYNATOR
lek. Marek Chmieliński
specjalista otolaryngologii
Z-ca ORDYNATORA
lek. Teresa Gniadek
specjalista otolaryngologii II stopnia
p.o. PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ
mgr Ewa Goździewska
KONTAKT
e-mail: laryngologia@szpitalciechanow.com.pl
Ordynator     23 6730 391
Dyżurka Lekarska     23 6730 389
23 6730 525
Pielęgniarka Oddziałowa,
Sekretarka     23 6730 422
Dyżurka Pielęgniarska     23 6730 390
Sala Operacyjna     23 6730 423
Gabinet Zabiegowy     23 6730 540
Pracownia Badań
Obiektywnych Słuchu     23 6730 223
Oddział zajmuje się zachowawczym i operacyjnym leczeniem schorzeń uszu, nosa, gardła i krtani.
W 2000 roku Oddział zajął VI miejsce w rankingu tygodnika WPROST w zakresie wykonywania operacji otolaryngologicznych.
PODLEGŁE PORADNIE SPECJALISTYCZNE:
 — Poradnia Otorynolaryngologiczna
 — Poradnia Foniatryczna
 — Poradnia Audiologiczna
 — Pracownia Audiometryczna i Elektronystagmografii