ORDYNATOR
lek. Dariusz Pietrkiewicz
specjalista chirurgii urazowo-ortopedycznej
Z-ca ORDYNATORA
lek. Władysław Sulich
specjalista chirurgii urazowo-ortopedycznej
p.o. PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ
Joanna Topczyńska
KONTAKT
e-mail: chirortop@szpitalciechanow.com.pl
Ordynator     23 6730 386
Dyżurka Lekarska     23 6730 385
Pielęgniarka Oddziałowa,
Sekretarka     23 6730 420
Dyżurka Pielęgniarska     23 6730 384
Oddział świadczy pełen zakres usług chirurgii ortopedycznej, min. wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego i kolanowego.
PODLEGŁE PORADNIE SPECJALISTYCZNE:
 — Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej